Okuma Nedir?

Okuma, yazılı iletişimleri duyu organları yoluyla algılayarak, algılananı, anlamlandırma ve yorumlama amacı ile zihnin duyu organları ile ortaklaşa yaptığı bir etkinliktir. Okuma işi vücuttaki birden fazla merkezin bir araya gelerek oluşturduğu bir verimdir. Kitap, insanların bilgi birikimlerini ve kültürlerini artıran, dili kullanma yeteneğini geliş- tiren önemli araçlardan birisidir. Hayatta her şey yaşanarak öğrenilmez; ancak yaşanmış ya da yaşanması muhtemel şeyleri okuyarak bir şeyler öğrenilebilir, kelime hazineleri zenginleştirilebilir. Okumak, düşünceyi besleyen, geliştiren, çabuklaştıran ana kaynaklardan birisidir. Okumak aynı zamanda anlama gücünü ve güzel konuşma yeteneğini kuvvetlendirir. Okumanın gerçekleşebilmesi için öncelikle bir metne ihtiyaç vardır. Metin göz yardımı ile okunur ve insan zihninde bir imaj oluşur.

Okuma, yazılı bir metindeki sözcükleri tanımak, bunları anlamaktır. Birçok kişinin sandığı gibi basit bir eylem değildir. Önce görme, sonra anımsama, daha sonra anlama gibi aşamaları olan girişik bir eylemdir. Bu eylem çok kapsamlı bir program gibidir. Okumada kullanılan sistemler kompleks bir yapıya sahiptir. Kompleks yapıdan birinin sekteye uğraması bu eylemin olumsuz bitmesine neden olabilir.

İlköğretimde öğrenilen bu etkinliğin, yaşam boyunca kullanılacak bir araç olduğu bilinir. Kimi zaman güncel olayları, akılda soru işaretleri bıra- kan konuları, meslek erbablığı için bilinmesi gereken bilgilere ulaşmak için okunur. Kimi zaman da hoş vakit geçirmek, zevk almak amacıyla okuma yapılır.

İnsanları diğer canlılardan ayıran yeteneklerden biri hatta en önemlisi, okumak ve algılamaktır. Bir bilginin, bir düşüncenin, bir duygunun ya da bir niyetin ilkel ya da ergin bir göstergeler dizgesi aracılığı ile bir zihinden bir zihne ya da bir yerden başka yere ulaştırılmasıdır. Bir resme, bir karikatüre bakılır ama bir yazı okunur. Aslında ikisi arasında bir fark yoktur. Göz şekilleri görür, beyinde  değerlendirir.

Öğrenme işleminde okumanın önemi oldukça büyüktür. Yazılı metin- ler sayesinde insanlar her ortamda ve her mekânda bilgi edinme imkânı bulur. Okuma ile dünyaya bakış ufku gelişir. Kültürlü bir insan olmanın en etkin bir yolu da okumaktır. Okuma seviyesi toplumların gelişmişlik düzeyini belirler.

Öncelikle topluma iyi bir birey yetiştirebilmek için çok kitap okunmalıdır. Bir toplumda okuyanların sayısı ne kadar çoksa o toplumun uygarlık düzeyi o kadar yüksek olur. Okuma faaliyeti ile gündelik hayatta sürekli karşı karşıya kalınır. Evde, okulda, iş yerinde hep bir şeyler okunur. Artık bilgi çağında yaşanıyor. Bilim adamlarının, gerek sosyal bilimler, gerek eğitim bilimleri gerekse fen bilimlerinde yaptıkları çalışmalar sayesinde her geçen gün baş döndürücü yeni buluşlarla karşılaşılmaktadır. Bu bilgi- lere ulaşmak ve çağa ayak uydurabilmek için çok okumak zorunludur. Türk toplumu olarak daha çok gelişebilmek ve uygar toplumlar düzeyine çıkabilmek için hiç durmadan, ara vermeden okuma yapılmalıdır.
 


Hızlı Okumanın Tarihçesi