Sümerlerde İnanç, Sümer Mitolojisi ve Sümer TanrılarıHızlı Okuma makale veritabanımızdan rastgele alınmıştır...

Sümerler MÖ 3500 - MÖ 2000 yılları arasında aşağı Mezopotamya’da faaliyet gösteren uygarlıktır. Mezopotamya Dicle ve Fırat arasında kalan bol alüvyonlu verimli topraktır (ki daha sonra Mezopotamya’nın bol killi topraklarını kullanarak çivi yazısını icat etmişlerdir). Sümerliler Mezopotamya’nın yerli halkı olmayıp orta Asya’nın kuzeyinden geldikleri düşünülmektedir. Sümerlilerin hayal güçlerinin, önemli icatlarının inançları üzerindeki etkisinden yola çıkılarak bir soru açığa çıkmaktadır; tanrılar mı insanları yoksa insanlar mı tanrıları yarattı?

Sümerliler şehir devletleri halinde yaşamışlar ve her şehrin bir tanrısı olduğunu düşünmüşlerdir. Bu şehir tanrılarına Sümerli şairler ‘şehrin sahibi’ demişlerdir… Bu durum Sümerlilerin çok tanrılı din anlayışına ait olduklarını göstermektedir. Sümerlilerin tanrı listelerinde yaklaşık olarak 1500 tanrı bulunmaktadır. Bölgede gelişen (Mezopotamya) ve kurulan tüm uygarlıkların ana inanç sistemi Sümer kökenlidir. Diğer çok tanrılı dinlerde kullanılmış fakat adları değiştirilmiştir. (inana/iştar gibi)

Sümerlilere göre yaşamlarında hissedebildikleri, görebildikleri her nesnenin bir tanrısı vardır. Tanrıları tıpkı insanlar gibidir; insani duyguların tamamı tanrılarında da vardır. Farklılıkları ise tanrıların olağanüstü güçlere ve ölümsüzlüğe sahip olmaları…

Sümerlilere göre Tanrılar tıpkı insanlar gibi yaşar hatta insan kılığına bile girebilirler. Tanrılar ne istediklerini söylemezler, insanlardan dilemezler fakat Sümer halkı tanrının ne istediğini anlamakta çok ısrarcı davranarak tanrıya, onlardan ne istediğini sorma yoluna gitmişlerdir. Bu sorma yolu tanrıya adak olarak kesilen hayvanın karaciğerindeki şekle göre patesi/ensi (rahip-kral) tarafından yorumlanmış, insanlar böylelikle tanrının onlardan istedikleri üzerine çalışma yapmışlardır.

Bir diğer yöntem ise rüya olmuştur. Dini mabede girilir, tanrıya kurban kesilir, dua edilir ve uykuya yatılır. Görülen rüyada tanrı isteğini belirtir. Fakat rüyanın olumlu veya olumsuz oluşunu yorumlayan yine patesilerdir. Sümerliler tanrılar için şiirler, efsaneler, ilahiler geliştirmiş ve yazıya geçirmişlerdir. Bu yazılar günümüz dinler tarihine ışık tutmuştur. Sümerlilerin kurmuş oldukları çok tanrılı din zamanla tek tanrılı bir dine dönüşerek günümüz tek tanrılı dinlerinin temelini atmıştır. Sahip oldukları tüm bilgilerin tanrılar tarafından verildiğini düşünürler. Kendilerini Sümer olarak görmeyip Ki-Engi (yerin oğlu) olarak adlandırdılar.

Kısaca Sümer Mitolojisi

Sümer tanrılarını tekrar düzenleyen Prof. Kramer’e göre önce su vardı. Tanrı An (gök tanrısı) ile tanrı Ki (toprak/yer tanrısı) bu sudan doğdular. An ve Ki’nin birleşmesinden Enlil (hava tanrısı) doğdu. Gök ile toprağın arasını doldurdu. Enlil, karanlık göğü aydınlatmak için Nanya’yı (ay tanrısı) yarattı. Nanya’da Utu (güneş tanrısı) ve İnana’yı (aşk ve savaş tanrısı) yarattı.

Enlil önceleri An’ın buyruklarını yerine getirmekle yükümlüydü. Daha sonra dünyayı Ki’nin elinden alarak yönetmeye başladı ve zamanla An’ın yerine geçerek tüm evrenin egemeni oldu…


Okuma hızınızı ölçmek için "BAŞLAT" düğmesine tıkladıktan sonra metni okumaya başlayın.
Okumayı bitirdiğinizde "BİTİR" düğmesine tıklayın.