1. Taraflar
   Üyelik Sözleşmesi style="list-style-type:lower-latin">
  1. hizlioku.web.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İncilipınar Mah. Prof. Muammer Aksoy Bulv. Cazibe İş Merk. Kat:7 No:704 Şehitkamil / Gaziantep adresinde mukim Ebiron Bilgi ve İletişim Üyelik Sözleşmesi Teknolojileri (Bundan böyle “Ebiron Bilişim” olarak anılacaktır).
  2. hizlioku.web.tr sitesinin sunduğu hızlı okuma teknikleri ve anlama programı (Bundan böyle "Eğitim Platformu" olarak anılacaktır)
  3. Eğitim Platformunu kullanmak için üye Üyelik Sözleşmesi olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır)
  4. hizlioku.web.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı diğer alan adlarından oluşan web sitesi. (Bundan böyle Üyelik Sözleşmesi "Site" olarak anılacaktır)
 2. Sözleşmenin Konusu
  1. Sözleşme’nin konusu, Site’de ilan edilen ve aşağıda ayrıca belirtilen koşullar ve şartlar dahilinde satışa sunulan hizmetlerin Üye’ler tarafından satın alınmasına Üyelik Sözleşmesi ilişkin olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  1. Üyelik Sözleşmesi Ebiron Bilişim Sözleşme konusunda belirtilen hizmet’in Üye’lere sunulmasını sağlayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye, hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri Üyelik Sözleşmesi okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
  2. Taraflar, Sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Üyelik Sözleşmesi 06.03.2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
  3. Üyelik Sözleşmesi Üye, Eğitim Platformu üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Ebiron Bilişim'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları Üyelik Sözleşmesi aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  4. Üye, Eğitim Platformuna girerken kullandığı TC Numarasını başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye söz konusu Üyelik Sözleşmesi TC Numarasını kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Ebiron Bilişim'e karşı ileri sürülebilecek tüm Üyelik Sözleşmesi iddia ve taleplere karşı, Ebiron Bilişim'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  5. Üye, Eğitim Platformunu kullanırken yasal mevzuat Üyelik Sözleşmesi hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.
  6. Üyelik Sözleşmesi Üye, Eğitim Platformunu hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve Üyelik Sözleşmesi telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye diğer üyelerin hizmetleri kullanmasını önleyici, zorlaştırıcı, onların bilgilerini ele geçirme ve değiştirme ve izlemeye yönelik faaliyet ve Üyelik Sözleşmesi işlemlerde bulunamaz.
  7. Eğitim Platformunda üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve Üyelik Sözleşmesi düşüncelerin Ebiron Bilişim'le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ebiron Bilişim'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan Üyelik Sözleşmesi edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  8. Ebiron Bilişim, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine Üyelik Sözleşmesi gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Eğitim Platformunun kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Ebiron Bilişim'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
  9. Üyeler, Üyelik Sözleşmesi diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
  10. Üyelik Sözleşmesi İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ebiron Bilişim’i Üyelik Sözleşmesi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Ebiron Bilişim'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından Üyelik Sözleşmesi dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  11. Ebiron Bilişim'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı Üyelik Sözleşmesi vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Ebiron Bilişim'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
  12. Eğitim Platformunun yazılım ve tasarımı Ebiron Bilişim mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin Üyelik Sözleşmesi telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen Üyelik Sözleşmesi başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
  13. Ebiron Bilişim tarafından Eğitim Platformunun iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal Üyelik Sözleşmesi mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar Üyelik Sözleşmesi ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  14. Ebiron Bilişim kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin Üyelik Sözleşmesi kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Ebiron Bilişim, üyenin Eğitim Platformu üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını Üyelik Sözleşmesi bulundurma hakkını saklı tutar.
  15. Ebiron Bilişim’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Ebiron Bilişim'in kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, Üyelik Sözleşmesi avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Ebiron Bilişim'ın kendisi ile internet, telefon, SMS, Üyelik Sözleşmesi vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle Üyelik Sözleşmesi doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Ebiron Bilişim'In sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul Üyelik Sözleşmesi eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Ebiron Bilişim'ın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
  16. Ebiron Bilişim, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak Üyelik Sözleşmesi istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Ebiron Bilişim'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Ebiron Bilişim ve Ebiron Bilişim web sitesi ailesinin Üyelik Sözleşmesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  17. Ebiron Bilişim web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış Üyelik Sözleşmesi olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi Bu bağlamda üye Ebiron Bilişim web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu Üyelik Sözleşmesi kabul etmiş sayılır.
  18. Ebiron Bilişim, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Ebiron Bilişim web sitesi'nde kayıtlı Üyelik Sözleşmesi kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
  19. Ebiron Bilişim, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman Üyelik Sözleşmesi değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
  20. Taraflar, Ebiron Bilişim'a ait tüm Üyelik Sözleşmesi bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu Üyelik Sözleşmesi kabul ve beyan eder.
  21. Üye ve Kullanıcılar sitedeki eylemlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar.
 4. Garanti, Para İadesi ve Cayma Hakkı
  1. Ebiron bilişim üyelerine Eğitim Platformunu kullanarak okuma hızını en Üyelik Sözleşmesi az iki katına çıkartacağını garanti etmektedir.
  2. Garanti hakkı; üyenin 28 Gün içerisinde verilen eğitim programını tamamlamasına rağmen okuma hızını iki katına çıkmazsa doğar;
  3. Okuma Hızının Tespiti: Üyelik Sözleşmesi Okuma hızının tesbitinde üyenin ilk 7 okuma hızı ile son 7 okuma hızı ortalaması baz alınır. Eğer ilk okuma ortalama hızı ile son okuma ortalama Üyelik Sözleşmesi hızı arasında iki kat fark yok ise üyeye eğitim platformunu 28 gün daha kullanma hakkı verilir bu ek kullanma hakkına rağmen üyenin okuma hızı yine Üyelik Sözleşmesi iki katına çıkmaz ise üyenin ödediği ücret ( %18 KDV ve %20 Gelir vergisi düşülerek) iade edilir.
  4. Garantiyi Suistimal: Ebiron Bilişim gerek gördüğü durumlarda üyenin Üyelik Sözleşmesi Eğitim Platformu üzerindeki log kayıtlarını takip ederek üyenin programa uyup uymadığını tespit eder. Eğer üye programa uymamışsa veya hileyle sistemi suistimal etmişse Garanti Koşulları düşer Üyelik Sözleşmesi ve para iadesi yapılmaz. Suistimal durumları gerekli hallerde yasal mercilere sunulur.
  5. Ödemenin Geri İade Süresi: Üye garanti kapsamında ödemesinin iadesini hak etmişse ilgili ödeme miktarı 30 Üyelik Sözleşmesi iş günü içerisinde üyenin vereceği banka hesap numarasına havale/EFT edilir.
  6. Cayma Hakkı: Eğitim paketi satın alan Üye, Site’de teknik bir problemle karşılaşması durumunda, Site’deki iletişim bilgilerinden Üyelik Sözleşmesi yararlanarak teknik destek için yardım alabilir. Eğer problem Site'den kaynaklanıyor ve satın alınan eğitim paketinin kullanılmasını engelliyorsa, Üye ödediği ücreti geri iade edilmesini talep edebilir.
 5. Sözleşmenin Üyelik Sözleşmesi Feshi
  1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Ebiron Bilişim tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Ebiron Bilişim üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü Üyelik Sözleşmesi ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 6. İhtilaflerin Halli
  1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere Üyelik Sözleşmesi kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile EBİRON’un ve Üye’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Ödeme yapılması durumunda EBİRON ve Üye işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş Üyelik Sözleşmesi ve bu sözleşme geçerliliğini kazanmış sayılır.
 7. Yürürlük
  1. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul Üyelik Sözleşmesi ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.


 8. İletişim